taggrs-logo

Hoe kan ik mijn tracking en conversies maximaliseren?

How-to-maximize-tracking-conversions

Door vele tracking blokkades wordt gebruikersinteracties meten lastiger en worden conversies minder goed gemeten. Hoe zorg je ervoor dat je deze conversies wel goed kan blijven meten? Dit kan door gebruik te maken van Server Side Tracking in combinatie met andere first party oplossingen. We nemen je mee in deze blog wat deze tracking blokkades zijn en hoe jij ervoor kan zorgen dat je deze blokkades kan omzeilen waardoor je gebruik kan maken van maximale tracking en conversies.

Drie Belangrijke Trackingsblokkades

Er zijn momenteel drie grote tracking blokkades die ervoor zorgen dat events niet goed worden doorgemeten.

1. Effect van Adblockers op Conversies

 • Adblockers worden gebruikt door 2 tot 10% van de bezoekers, afhankelijk van het land en de website. Dit beperkt de hoeveelheid data die getrackt kan worden.

2. Browser Blokkades en Hun Impact

3. Effect van Consent Mode op Dataverzameling

 • Consent Mode vereist hoge drempels voor datamodellering, wat moeilijk haalbaar is voor kleinere bedrijven.
 • Veel bezoekers accepteren geen cookies, wat de meetbaarheid aanzienlijk beïnvloedt. Dit kan wel leiden tot 60% minder data.
Three major tracking blockers

Consent mode is een grote tracking blocker. Consent mode modelleert data om betere metingen te bieden dan zonder Consent Mode. Echter, er zijn nadelen zoals de hoge drempel van 700 advertentieklikken per dag om conversiemodellering te activeren, wat voor veel organisaties moeilijk haalbaar is.

Consent mode Modelling

Beperkingen en Voordelen

Dit geldt alleen voor Google; bedrijven die adverteren op platforms zoals Pinterest of Facebook hebben hier geen baat bij, omdat de modellering niet plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is een klant waar we de dataverschillen tussen Client Side en Server Side Tracking hebben geanalyseerd. Voor Consent Mode was het verschil ongeveer 11% door ad- en browserblokkades. Na invoering van Consent Mode steeg dit verschil naar 60%, met Consent Mode verantwoordelijk voor ongeveer 50% van het dataverlies.

Effect of Consent mode taggrs server side tracking

Gevolgen voor Kleine Bedrijven

Voor grote bedrijven kan Consent Mode helpen om een deel van deze data te herstellen, maar voor kleinere bedrijven betekent dit een groot verlies aan data.

De toekomst is Server Side Tracking

Voordelen van Server Side Tracking

 • Server Side Tracking kan meer data meten, zelfs met adblockers en browserblokkades.
 • Het verhoogt het aantal gemeten conversies, vooral in sociale kanalen en Google Ads.
 • Het zorgt voor AVG-naleving door data in je eigen land te verzamelen, belangrijk in landen met strikte privacywetten.

Controle en Kwaliteit

 • Verhoogt de snelheid van je website.
 • Geeft je meer controle over welke data wordt verstuurd, zoals IP-adressen.
 • Biedt de vrijheid om extra data naar de servercontainer te sturen voor betere metingen en conversies.

Privacy en Beheer

 • Mogelijkheid om bepaalde data uit te sluiten, handig voor privacygerichte bedrijven.
 • Zorgt ervoor dat je zelf bepaalt welke data wordt verzonden.
 • Essentieel voor een goede online marketingstrategie zonder de privacy van gebruikers te schenden.

Hoe Je Tracking en Conversies Maximaliseert

Strategieën per Blokkadetype

Voor adblockers is overschakelen naar Server Side Tracking en het gebruik van een enhanced tracking script de beste en gemakkelijkste oplossing. Dit script zorgt ervoor dat adblockers de code niet herkennen en dus niet blokkeren Je kunt ook webhooks gebruiken om data direct naar de servercontainer te sturen, waardoor ad- en browserblokkades worden omzeild.

Cookie herstel is een andere belangrijke strategie; het vervangt verloren cookies automatisch en wordt afgehandeld door ons tracking script. Daarnaast is het instellen van verbeterde conversies via Google een goede stap, aangezien dit een belangrijk focuspunt is van Google om zoveel mogelijk conversies te meten ondanks het verdwijnen van third-party cookies.

Heb je veel Safari gebruikers? Dan kan het toevoegen van een Server Side CDN een goede oplossing zijn. Hierdoor zorg je ervoor dat je het tracking preventie mechanisme van Safari kan omzeilen.

Om het maximale uit Consent Mode te halen, is het optimaliseren van je cookie banner essentieel. Een goed ingestelde banner heeft de grootste invloed op het aantal geaccepteerde cookies. Daarnaast is het belangrijk om de instellingen goed te configureren en verbeterde conversies te gebruiken voor een betere meetbaarheid.

How to maximize tracking & conversions?

Klaar om je tracking en conversies te maximaliseren?

Met deze inzichten en strategieën kun je de impact van adblockers, browserblokkades en Consent Mode verminderen, en zo je tracking en conversies maximaliseren. Door over te schakelen naar Server Side Tracking en gebruik te maken van geavanceerde technieken, behoud je de controle over je data en verbeter je de prestaties van je online marketingcampagnes. TAGGRS ontwikkeld continu nieuwe technologieën om tracking effectiever te maken en de kans op blokkades te minimaliseren.


Over de auteur

Ate Keurentjes

Ate Keurentjes

Server Side Tracking Specialist bij TAGGRS

Ate Keurentjes is een Server Side Tracking specialist bij TAGGRS. Hij heeft ervaring met verschillende Google Tag Manager concepten. Keurentjes redigeert en schrijft sinds 2023 over de nieuwste ontwikkelingen en trends in data verzameling / Server Side Tracking.

Klaar voor de next level?

Start met Server Side Tagging en genereer meer omzet en conversies in een wereld zonder third party cookies.