taggrs-logo

Privacy verklaring

1. Inleiding

1.1. In deze privacyverklaring beschrijft TAGGRS B.V., geregistreerd bij de kamer van

koophandel onder nummer 90185943 de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt.

1.2. Taggrs biedt is een softwareoplossing voor Server Side Tagging (SST). Websitedata

wordt via de dataserver van Taggrs opgehaald en doorgestuurd aan de door de klant

gekozen eindbestemming. Dit vindt plaats via de database van Taggers en gaat niet

rechtstreeks vanaf de klant naar de eindbestemming.

1.3. Taggrs gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en neemt passende technische

en organisatorische maatregelen. Taggrs houdt zich daarbij aan de toepasselijke

privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

en het Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

2. Contact met TAGGRS

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met TAGGRS wilt opnemen, dan kan dat

via onderstaande contactgegevens.

E-mail: [email protected]

Website: www.taggrs.io

Post: Coehoorn van Scheltingaweg 1P

8442 EZ Heerenveen

3. Persoonsgegevens

3.1. Afhankelijk van de diensten die Taggrs aanbiedt, kan Taggrs de volgende

persoonsgegevens van u verwerken:

(a) voor- en achternaam;

(b) adresgegevens;

(c) telefoonnummer;

(d) e-mailadres;

(e) technische meetgegevens, zoals IP-adres, MAC-adres en/of cookies;

(f) betaalgegevens.

3.2. De specifieke persoonsgegevens die Taggrs verwerkt hangt af van de diensten die

Taggrs aan u levert en de functionaliteiten van de website die u gebruikt.

4. Doeleinden

Taggrs verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

(a) de uitvoering van de overeenkomst die Taggrs met haar klanten heeft gesloten;

(b) het toesturen van informatie over Taggrs en de diensten die zij verleent of zou

kunnen gaan verlenen;

(c) het verlenen van trainingen aan klanten over de diensten van Taggrs;

(d) het versturen van de nieuwsbrief;

(e) het gebruik van de website; en

Privacyverklaring Taggrs

(f) het verbeteren van de website.

5. Gebruik van Persoonsgegevens

5.1. De persoonsgegevens die Taggrs verwerkt zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de

overeenkomst die Taggrs met de klant heeft gesloten. Ook is het voor de uitvoering van

de overeenkomst noodzakelijk dat Taggrs informatie aan haar klanten toestuurt over de

afgenomen diensten.

5.2. Voor het toesturen van informatie over gelijksoortige diensten als die Taggrs levert aan

bestaande klanten heeft Taggrs een gerechtvaardigd belang. Dit geldt ook bij het gebruik

van de website door klanten en het verbeteren van deze website.

5.3. Het kan voorkomen dat Taggrs een wettelijke verplichting heeft bepaalde

persoonsgegevens te (blijven) verwerken. In dat geval zal Taggrs de wettelijke

verplichting in acht nemen.

6. Verstrekken van Persoonsgegevens aan derden

6.1. Taggrs betrekt bij de uitvoering van haar diensten (soms) derde partijen. Dat kunnen

onder andere dienstverleners zijn die andere expertises hebben. Met deze partijen kan

Taggrs persoonsgegevens delen.

6.2. Taggrs heeft voor de uitvoering van haar diensten bepaalde werkzaamheden uitbesteed.

Het gaat in dat geval bijvoorbeeld om partijen die betrokken zijn bij de het verzorgen van

de website, e-mailfunctionaliteit en/of de opslag van e-mails, documenten en gegevens.

6.3. Taggrs kan wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te delen met een overheidsinstelling

en/of (nationale) autoriteit.

7. Beveiliging en bewaring

7.1. Taggrs neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde

toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

7.2. Taggrs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Taggrs bewaart uw

gegevens niet langer dan zeven jaar na het eindigen van de overeenkomst die u met

Taggrs heeft gesloten. Wanneer u uw toestemming intrekt, verwijdert Taggrs die

persoonsgegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven. Het voorgaande is niet van

toepassing indien Taggrs uw persoonsgegevens langer moet of mag bewaren op grond

van een wettelijke verplichting.

8. Cookies en profilering

8.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden

opgeslagen wanneer u een website van Taggrs bezoekt. Op de website(s) van Taggrs

worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft

u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de

betreffende website navigeren.

8.2. Voor het gebruik van tracking cookies vraagt Taggrs toestemming wanneer u de website

gebruikt. Wanneer u geen toestemming verleent, worden geen tracking cookies verwerkt.

8.3. Daarnaast kan Taggrs gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de

website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maakt Taggrs gebruik van

Google Analytics.

8.4. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9.Website van derden

De website van Taggrs kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals

hyperlinks. Taggrs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van

persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op

het gebruik van die websites van derden.

10. Social media

Er zijn mogelijk social media knoppen op deze website opgenomen om pagina’s te

kunnen delen via social media netwerken, zoals LinkedIn. Indien u op deze knoppen klikt

worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk.

Lees de privacyverklaringen van dergelijke partijen om te zien hoe deze netwerken met

uw persoonsgegevens omgaan.

11. Wijzigingen

Taggrs kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12. Uw rechten: inzage en wijzigingen van gegevens

U heeft het recht om bij Taggrs een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of

wissing van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken

tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier

weken antwoord. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan [email protected].

13. Klachten

Taggrs hoort het graag indien u klachten heeft over de verwerking van uw

persoonsgegevens. U kunt dit melden bij ons via [email protected]. U heeft daarnaast ook

het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.