taggrs-logo

Privacy verklaring

1. Inleiding

1.1. In deze privacyverklaring beschrijft TAGGRS B.V., geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 90185943 de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt.
1.2. Taggrs biedt is een softwareoplossing voor Server Side Tagging (SST). Websitedata wordt via de dataserver van Taggrs opgehaald en doorgestuurd aan de door de klant gekozen eindbestemming. Dit vindt plaats via de database van Taggers en gaat niet rechtstreeks vanaf de klant naar de eindbestemming.
1.3. Taggrs gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen. Taggrs houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

2. Contact met Taggrs

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Taggrs wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

E-mail: [email protected]
Website: www.taggrs.io
Post: Coehoorn van Scheltingaweg 1P               8442 EZ Heerenveen

3. Persoonsgegevens

3.1. Afhankelijk van de diensten die Taggrs aanbiedt, kan Taggrs de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
(a) voor- en achternaam;
(b) adresgegevens;
(c) telefoonnummer;
(d) e-mailadres;
(e) technische meetgegevens, zoals IP-adres, MAC-adres en/of cookies;
(f) betaalgegevens.
3.2. De specifieke persoonsgegevens die Taggrs verwerkt hangt af van de diensten die Taggrs aan u levert en de functionaliteiten van de website die u gebruikt.

4. Doeleinden

Taggrs verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
(a) de uitvoering van de overeenkomst die Taggrs met haar klanten heeft gesloten;
(b) het toesturen van informatie over Taggrs en de diensten die zij verleent of zou kunnen gaan verlenen;
(c) het verlenen van trainingen aan klanten over de diensten van Taggrs;
(d) het versturen van de nieuwsbrief;
(e) het gebruik van de website; en
(f) het verbeteren van de website.

5. Gebruik van persoonsgegevens

5.1. De persoonsgegevens die Taggrs verwerkt zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die Taggrs met de klant heeft gesloten. Ook is het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk dat Taggrs informatie aan haar klanten toestuurt over de afgenomen diensten.
5.2. Voor het toesturen van informatie over gelijksoortige diensten als die Taggrs levert aan bestaande klanten heeft Taggrs een gerechtvaardigd belang. Dit geldt ook bij het gebruik van de website door klanten en het verbeteren van deze website.
5.3. Het kan voorkomen dat Taggrs een wettelijke verplichting heeft bepaalde persoonsgegevens te (blijven) verwerken. In dat geval zal Taggrs de wettelijke verplichting in acht nemen.

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. Taggrs betrekt bij de uitvoering van haar diensten (soms) derde partijen. Dat kunnen onder andere dienstverleners zijn die andere expertises hebben. Met deze partijen kan Taggrs persoonsgegevens delen.
6.2. Taggrs heeft voor de uitvoering van haar diensten bepaalde werkzaamheden uitbesteed. Het gaat in dat geval bijvoorbeeld om partijen die betrokken zijn bij de het verzorgen van de website, e-mailfunctionaliteit en/of de opslag van e-mails, documenten en gegevens.
6.3. Taggrs kan wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te delen met een overheidsinstelling en/of (nationale) autoriteit.

7. Beveiliging en bewaring

7.1. Taggrs neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.
7.2. Taggrs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Taggrs bewaart uw gegevens niet langer dan zeven jaar na het eindigen van de overeenkomst die u met Taggrs heeft gesloten. Wanneer u uw toestemming intrekt, verwijdert Taggrs die persoonsgegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven. Het voorgaande is niet van toepassing indien Taggrs uw persoonsgegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8. Cookies en profilering

8.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Taggrs bezoekt. Op de website(s) van Taggrs worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
8.2. Voor het gebruik van tracking cookies vraagt Taggrs toestemming wanneer u de website gebruikt. Wanneer u geen toestemming verleent, worden geen tracking cookies verwerkt.
8.3. Daarnaast kan Taggrs gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maakt Taggrs gebruik van Google Analytics.
8.4. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9. Websites van derden

De website van Taggrs kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Taggrs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10. Social media

Er zijn mogelijk social media knoppen op deze website opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken, zoals LinkedIn. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van dergelijke partijen om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

11. Wijzigingen

Taggrs kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht om bij Taggrs een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken antwoord. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan [email protected].

13. Klachten

Taggrs hoort het graag indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dit melden bij ons via [email protected]. U heeft daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inhoudsopgave