taggrs-logo

Verbeter je Datakwaliteit en Privacy met Server-Side Transformaties in Google Tag Manager

Server Side Transformations Google Tag Manager

Google Tag Manager (GTM) speelt een cruciale rol in de digitale marketingstrategieën van veel bedrijven. Met de introductie van Server Side Tracking in GTM hebben organisaties nu nog meer controle over hun datastromen, met name door de mogelijkheid om data te transformeren voordat deze wordt doorgestuurd naar analytics tools of andere platforms. Deze functie, bekend als transformaties, biedt aanzienlijke voordelen op het gebied van privacybescherming en datakwaliteit.

Belangrijkste Punten 🔑

 • Transformaties Optimaliseren Data: Transformaties in server side Google Tag Manager stellen bedrijven in staat hun data te filteren, aan te passen en te verrijken voor het doorsturen naar analytische tools.
 • Verbeterde Privacy en Compliance: Door het gebruik van transformaties kunnen persoonlijke identificeerbare informatie (PII) en andere gevoelige data gefilterd worden, wat helpt bij het naleven van privacywetgeving zoals de GDPR.
 • Verhoogde Datakwaliteit: Door data aan de bron te valideren en te verrijken, zorgt server side GTM voor nauwkeurigere en relevantere informatie voor analytics en besluitvorming.

Wat zijn Transformaties?

Transformaties in server-side Google Tag Manager stellen je in staat om binnenkomende data te manipuleren voordat deze wordt doorgestuurd naar analytics platforms of andere derde partijen. Dit betekent dat je gegevens kunt filteren, aanpassen, of verrijken direct na ontvangst, maar voordat ze verder worden verwerkt. Het biedt een grotere controle over de dataflow, waardoor zowel de kwaliteit van de data wordt verbeterd als de privacy van de gebruiker wordt beschermd.

transformations-google-tag-manager

Voordelen van Server-Side Transformaties

 1. Verbeterde Privacycontroles: Met transformaties kun je persoonlijke identificeerbare informatie (PII) en andere gevoelige data uitfilteren voordat deze wordt verzonden, waardoor je beter kunt voldoen aan GDPR en andere privacyregelgevingen.
 2. Datakwaliteit: Door data aan de bron te valideren en te verrijken, zorg je ervoor dat alleen nauwkeurige en relevante informatie wordt doorgegeven aan je analytische tools, wat resulteert in betrouwbaardere inzichten.
 3. Verminderde Serverlast: Door onnodige data uit te sluiten, verlaag je de hoeveelheid gegevens die verwerkt en doorgestuurd moet worden, wat de prestaties van je server ten goede komt.

Transformatietypes

In server-side Google Tag Manager komen transformaties in verschillende types voor, elk ontworpen om de gegevensstroom aan te passen aan specifieke behoeften:

 1. Toestaan van Parameters: Dit transformatietype stelt je in staat om parameters op een whitelist te zetten die moeten worden opgenomen in het event data object. Dit is bijzonder krachtig omdat het ervoor zorgt dat alleen gespecificeerde gegevens worden verwerkt en doorgestuurd, waardoor zowel de privacy als de datakwaliteit wordt verbeterd.
 2. Uitsluiten van Parameters: In tegenstelling tot het toestaan van parameters, laat dit type je toe om parameters op een blacklist te zetten die niet opgenomen moeten worden in het event data object. Dit is handig voor het verwijderen van onnodige of gevoelige informatie uit verdere verwerking.
 3. Event Verrijken: Dit transformatietype maakt het mogelijk om event data parameters toe te voegen of te wijzigen. Het kan worden gebruikt voor gegevensverrijking, zoals het toevoegen van extra gebruikersinformatie, of voor het corrigeren van gegevenswaarden in realtime.
transformation-types-gtm

Praktische Toepassingen van Transformaties

 • Data-anonymisering: Om de privacy te waarborgen, kun je transformaties gebruiken om IP-adressen te anonimiseren voordat deze worden verzonden naar analytische platforms.
 • Gegevensverrijking: Verrijk inkomende events met extra informatie, zoals gebruikerssegmentatie of geografische data, om meer gedetailleerde analyses mogelijk te maken.
 • Validatie en Correctie: Controleer de nauwkeurigheid van binnenkomende data en corrigeer eventuele fouten in realtime.

Praktijkvoorbeelden waarbij transformaties in server-side Google Tag Manager bijzonder waardevol zijn:

 • Markeren van Aangepaste Events als Conversies voor GA4: Door transformaties te gebruiken om bepaalde acties van gebruikers te identificeren als conversies, kan je cruciale interacties binnen je website of applicatie beter vastleggen in Google Analytics 4.
 • Verrijken van E-commerce Data: Het toepassen van transformaties om extra informatie toe te voegen aan je e-commerce events biedt diepere inzichten in het gedrag en de voorkeuren van je klanten, wat leidt tot beter geïnformeerde marketingbeslissingen.
 • Onnodige Parameters uit GA4’s Event Data Object Verwijderen: Het gebruik van transformaties om niet-relevante of overbodige gegevens uit je events te filteren, helpt om de kwaliteit van de data die naar Google Analytics 4 wordt gestuurd, te verbeteren.

Aan de slag met Transformaties

In deze handleiding gebruiken we het verrijken van een event als voorbeeld om door de stappen van het opzetten van transformaties in Google Tag Manager (GTM) te lopen. Eventverrijking kan bijvoorbeeld inhouden dat je extra e-commercegegevens toevoegt.

1. Nieuwe Transformatie Aanmaken

Log in op je Google Tag Manager-account en selecteer de server-side container waarin je wilt werken. Vind in het linker navigatiemenu de optie ‘Transformaties’ en klik hierop. Klik op de knop ‘Nieuw’ om een nieuwe transformatie te starten. Hiermee open je het configuratiescherm waar je de details van je transformatie kunt invoeren.

create-new-transformation-gtm

2. Selecteer Transformatietype

Binnen de transformatieconfiguratie krijg je de optie om het type transformatie te kiezen. Afhankelijk van wat je nodig hebt, kun je selecteren uit:

 • Toestaan van Parameters
 • Uitsluiten van Parameters
 • Event Verrijken

In dit geval kiezen we voor Event Verrijken.

choose-transformation-type-augment-event

3. Configureer Parameters

Nadat je het type transformatie hebt gekozen, moet je de specifieke parameters configureren die je wilt toestaan, uitsluiten of waarmee je het event wilt verrijken. Voer de relevante namen van de parameters in en specificeer eventuele waarden indien nodig. Wij gaan bij ons voorbeeld e-commerce events opgehaald uit Firestore toevoegen (Currency kun je niet uit Firestore trekken).

set-up-augment-transformation-gtm

Tip: TAGGRS heeft een koppeling met het Google Service Account waardoor je gebruik kan maken van Firestore i.c.m Profit tracking.

4. Stel Priority in

In de geavanceerde instellingen van de transformatieconfiguratie vind je de optie om een prioriteit toe te wijzen aan je transformatie. De prioriteit bepaalt de volgorde waarin transformaties worden toegepast als er meerdere transformaties op dezelfde data van toepassing zijn. Een hogere prioriteitswaarde zorgt ervoor dat een transformatie voorrang krijgt. In dit geval gaan we dat niet toevoegen.

set-priority-transformations-gtm

Als je dit niet ingesteld, dan worden transformaties in deze standaard volgorde beoordeeld:

 1. Toestaan Parameters
 2. Events Verrijken
 3. Uitsluiten Parameters

5. Stel Matching Conditions in

Specificeer de voorwaarden waaronder deze transformatie moet worden toegepast. Je kunt kiezen voor ‘Deze transformatie altijd toepassen’ of specifieke voorwaarden definiëren waaraan moet worden voldaan voordat de transformatie wordt geactiveerd. In dit geval laten we de huidige settings staan.

matching-conditions-transformations-gtm

6. Koppel aan Tags

Ten slotte kun je bepalen op welke tags de transformatie moet worden toegepast. Dit kan door tags te selecteren die de transformatie zullen gebruiken. Dit zorgt ervoor dat alleen de data van die specifieke tags wordt getransformeerd volgens de regels die je hebt ingesteld. In dit geval laten we de huidige settings staan, dit betekent dat deze verrijking op alle tags staat.

affected-tags-transformations-gtm

7. Test Transformaties in debug modus

Open de debug modus in de web en server container. Genereer vervolgens verzoeken naar je server-side container die de data bevatten waarop je transformaties wilt toepassen. Dit kun je doen door de bijbehorende acties uit te voeren op je website of applicatie, of door handmatig verzoeken te sturen via hulpmiddelen zoals Postman. In de debuginterface van GTM kun je nu zien hoe de binnenkomende verzoeken worden verwerkt en hoe de transformaties worden toegepast. Controleer of alle parameters correct worden toegestaan, uitgesloten of verrijkt volgens je configuratie.

Ecommerce parameters Firestore gtm debug (1)

Tevreden? Vergeet niet de container live te zetten.

Conclusie

De introductie van transformaties in server-side Google Tag Manager biedt marketeers en data-analisten een krachtige tool om hun dataverzameling te optimaliseren, te voldoen aan strenge privacywetten en de algehele kwaliteit van hun analyses te verbeteren. Dit proces biedt niet alleen een methode om gevoelige informatie, zoals die in het ‘page_location’-veld, te verwijderen of te verbergen, maar het opent ook de deuren voor een uitgebreide verrijking van data. Zo wordt de event data object aangevuld met waardevolle informatie die vervolgens door diverse tags binnen GTM gebruikt kan worden.


Over de auteur

Ate Keurentjes

Ate Keurentjes

Server Side Tracking Specialist bij TAGGRS

Ate Keurentjes is een Server Side Tracking specialist bij TAGGRS. Hij heeft ervaring met verschillende Google Tag Manager concepten. Keurentjes redigeert en schrijft sinds 2023 over de nieuwste ontwikkelingen en trends in data verzameling / Server Side Tracking.

Klaar voor de next level?

Start met Server Side Tagging en genereer meer omzet en conversies in een wereld zonder third party cookies.