taggrs-logo

Consent Mode Blocker voor Sgtm – Test je Server Side Tracking setup uitgebreid met meer zekerheid

taggrs-consent-mode-blocker- Test your Server Side Tracking setup extensively with greater certainty

Je hebt je setup voor Server Side Tracking geïmplementeerd, waardoor je toegang krijgt tot uitgebreide data voor je analytische platforms. Ondanks deze verrijking merk je echter een afname in het aantal conversies. Deze situatie kan worden veroorzaakt door de implementatie van Consent Mode V2. Consent mode V2 kan ertoe leiden dat, indien gebruikers bepaalde cookies niet accepteren, deze specifieke cookies niet worden geactiveerd. Dit kan ervoor zorgen dat je Server Side alleen zelf in voorbeeldmodus kunt testen en niet in een live situatie die zorgt voor een representatief beeld. Hiervoor hebben wij de TAGGRS Consent Mode Blocker ontwikkeld, waarmee je de effectiviteit van je SST set up over een langere termijn kunt analyseren.

Belangrijke Punten 🔑

  1. Door implementatie van Consent Mode V2 zijn er problemen ontstaan zoals de afname in conversies door gebruikers die geen cookies accepteren, en de moeilijkheid om een uitgebreide live test van de Server Side Tracking configuraties uit te voeren.
  2. De TAGGRS Consent Mode Blocker maakt een uitgebreide analyse van je Server Side Tracking setup mogelijk door tijdelijk alle toestemmingsstatussen in de servercontainer op ‘toegestaan’ te zetten. Hierdoor wordt voorkomen dat gegevensverzameling wordt beperkt door de restricties van Consent Mode.
  3. Hierdoor kun je zonder ristricties van Consent Mode je Server Side Tracking setup effectief over een langere periode te kunnen testen en evalueren, waardoor je weet of je set up op orde is

Situatie: Je hebt Consent Mode en Server Side Tracking geïmplementeerd en je meet een daling in het aantal conversies. Het probleem kan liggen bij een incorrecte configuratie van consent mode V2, maar het is ook mogelijk dat, ondanks de automatische instellingen binnen je server container die alles correct zouden moeten afhandelen, de weigering van cookies door gebruikers resulteert in een daling van conversies.

Doordat de instellingen voor automatische toestemming (automatic consent mode) van toepassing zijn, beschik je over beperkte controle met betrekking tot de verwerking van toestemmingen binnen de servercontainer. Dit is tegenstrijdig, aangezien een van de belangrijkste voordelen van Server Side Tracking juist de mogelijkheid tot controle over gegevensverwerking en toestemmingen is.

Neem bijvoorbeeld de situatie waarin de marketingcookies niet worden geaccepteerd; in zo’n geval zullen alle Google Tags (GA4, Conversion Linker, Floodlight, Google Ads) tags niet getriggerd worden. Dit leid in de webcontainer dat de consent states op Denied staan en in de server container op False. Op zich een goede situatie, gebruiker accepteert cookies niet en Google Tags worden niet of beperkt afgevuurd. Alleen er is een probleem. Je kunt je set up niet uitgebreid testen in een langere live situatie.

consent-mode-in-preview-mode

Uitgebreide testing Server Side Configuratie moeilijk gemaakt

De uitdaging is om je Server Side Tracking configuratie uitvoerig te testen uitvoerig te kunnen testen zonder invloed van de consent mode. Echter als je consent mode niet instelt, verlies je bepaalde mogelijkheden in Google Ads en GA4 zoals Google Ads remarketing en het gebruiken van doelgroepen. Daardoor is het praktisch onmogelijk om je server side set up zonder consent mode in een live situatie te testen.

Google-consent-mode-v2-Tracking-may-not-work

De transitie van client-side naar server-side tracking introduceert in bepaalde situaties een complexiteit die grondige tests noodzakelijk maakt. Tijdens het testen van je server side implementatie kun je via de debugmodus de conversies monitoren, wat doorgaans goed functioneert. Echter, het wordt problematisch als je de effectiviteit van de tracking voor een langere termijn, zoals een week, wilt beoordelen. Vanwege de automatische consent instellingen in de servercontainer kunnen specifieke tags niet geactiveerd worden als de toestemming van de gebruiker niet op ‘toegestaan’ (true) is ingesteld.

Dit resulteert in onzekerheid of de uitdagingen met conversietracking voortkomen uit de instellingen van je conversietags binnen Google Tag Manager (GTM) of dat ze een gevolg zijn van de automatische toestemmingsmodus van Google.

Om deze onduidelijkheid aan te pakken, hebben we de TAGGRS Consent Mode Blocker voor Sgtm ontwikkeld. Deze TAGGRS tool stelt je in staat om de toestemmingsstatussen in de server container tijdelijk op ‘toegestaan’ (granted) te zetten, zodat je je setup grondig kunt testen. Dit maakt het mogelijk om te testen zonder de beperkingen die Google oplegt bij het niet installeren van consent mode. Na het afronden van je tests kun je de tool eenvoudig deactiveren. Het resultaat van de consent mode blocker is dat je tijdelijk alle data kunt verzamelen, zonder dat deze geblokkeerd worden door consent mode.

how-consent-mode-blocker-works

Wat je nodig hebt 

Open het TAGGRS dashboard, ga vervolgens naar de testing sectie en activeer de Consent Mode Blocker.

activate-consent-mode-blocker-taggrs-dashboard

Vervolgens kun je gaan starten met testen in de debug modus van Google Tag Manager.

test-taggrs-consent-mode-blocker-gtm

In de onderstaande video laten we zien hoe je de Consent Mode Blocker kan testen voor je eigen configuratie.

Na de initiële setup biedt de tool de mogelijkheid om:

  • De Consent Mode voor een bepaalde periode uit te schakelen, waarmee je de doorlooptijd van je conversies over een langere termijn kunt analyseren.
  • De invloed van consent mode op je website te evalueren door het afwisselend in- en uitschakelen van consent states, zodat je de impact op je website nauwkeurig kunt meten.
consent-mode-blocker-example-ga4

Let wel, deze tool is uitsluitend bedoeld voor testdoeleinden. Het aanpassen van consent states doet geen recht aan de door de websitegebruiker ingevulde voorkeuren en valt daarom niet binnen de grenzen van de privacy wetgeving wanneer dit doorlopend gebruikt wordt.

Conclusie: Server Side Tracking configuratie voltooid

Met de introductie van Consent Mode V2 staan bedrijven voor nieuwe uitdagingen bij het testen van de server side set up. De TAGGRS Consent Mode Blocker is ontwikkeld als een oplossing om deze uitdagingen aan te pakken. Het stelt gebruikers in staat om de Server Side Tracking configuratie grondig te testen, zonder dat de beperkingen van Consent Mode V2 de nauwkeurigheid van de gegevensverzameling in de weg staan. Met deze functie behoud je alle Google Ads en GA4 functionaliteit die gekoppeld is aan het gebruik van CMV2. Dit zorgt voor meer zekerheid en betrouwbaarheid in de data, wat essentieel is voor het nemen van goed geïnformeerde beslissingen.


Over de auteur

Ate Keurentjes

Ate Keurentjes

Server Side Tracking Specialist bij TAGGRS

Ate Keurentjes is een Server Side Tracking specialist bij TAGGRS. Hij heeft ervaring met verschillende Google Tag Manager concepten. Keurentjes redigeert en schrijft sinds 2023 over de nieuwste ontwikkelingen en trends in data verzameling / Server Side Tracking.

Klaar voor de next level?

Start met Server Side Tagging en genereer meer omzet en conversies in een wereld zonder third party cookies.